Deltakarliste til Nettverk matematikk ungdomssteget 13.03 - 13.03.2019
Tal påmelde: 7
Namn
Solveig Bang Luster
Gerd Ese Balestrand kommune
Hilde Haukås-Eide Luster Kommune
Irene Helleland Vik Kommune
Inger-Kari Langeteig Vik
Eirik Hellebust Menes Sogndal kommune
Heidi Ugulen Luster