Deltakarliste til Fagdag - regionalt samarbeid om kommunepsykologtenesta 30.04 - 30.04.2019
Tal påmelde: 24
Namn
Unni Mette  Flæthe Aurland kommune
ingvill  auganes Høyanger kommune
lise Lotte Austreim Høyanger
Inger Johanne Berge Høyanger kommune
Annette Bergman Balestrand kommune
Åslaug Brænde Sogndal
Oddveig Eide Høyanger kommune
Anita Foss Midlang Sogndal
Elisabeth Nesse Heggestad Sogndal
Hanne Hestetun Årdal Kommune
May-Brit  Kvam Leikanger kommune
May Tove  Lyngset Lærdal
Taryn Malkhassian Årdal kommune
Frode Myklebust Lærdal, Årdal, Aurland
Guri Olsen Aurland kommune
Trude Os Sogndal kommune
Kari Sletten Samland Vik kommune
Terje Solberg Vik kommune
Roy Egil Stadheim Justisdep/Kriminalomsorgen
Gunnar Steine Leikanger kommune
ingelin Sæbø Sogndal kommune
Elisabeth sæbø Høyanger kommune
Oddrun Tveit Leikanger kommune
Else Aasen Sogndal kommune