Deltakarliste til AVLYST grunna få deltakarar....: Fagdag i rekning for mellomtrinnet 5.-7. 13.03 - 13.03.2019
Tal påmelde: 2
Namn
Torunn Gro Blomdal Leikanger kommune
Sissel Aina Åberge Sogndal