Deltakarliste til Fagnettverkssamling nærmiljø og samfunn 10.04 - 10.04.2019
Tal påmelde: 16
Namn
Else Karin Alme Sogndal
Kamila  Budarczyk Leikanger
Randi Beate Einemo Lærdal
Roar Erlandsen Sogndal kommune
Anne Iren Falkgjerdet Luster kommune
Anita Feet Luster
Undis Forberg Lærdalsøyri barnehage
Linda Gildseth Årdal kommune
Anne Britt Halset Sogndal kommune
Sigrun Hilleren Nondal Sogndal
Mette Johannessen Sogndal kommune
Hilde Natvik Prdal kommune
Henning Nornes Kaupanger
Inger Karin Skjeldestad Lærdal
Jannicke Skorpen Sogndal kommune
Mary Ann  Sørensen Leikanger