Deltakarliste til Norsk som andrespråk 06.05 - 06.05.2019
Tal påmelde: 23
Namn
Kari Alme Sogndal kommune
Hilde Breiskalbakken Sogndal
Ingunn Brekke Hatlevoll Luster
Bodil Skjerven Brenensvik Sogndal kommune
Bodil Skjerven Brenensvik Sogndal kommune
Elisabet  Ekrene Luster
Siri Johanne Moe Henjum Leikanger kommune
Silje Husum sogndal
Hildegunn  Høgheim Sogndal kommune
Sigrun  Liseth sogndal
Sigrun  Liseth sogndal
Siv Monsen Sogndal kommune
Elisabeth Norman Sogndal kommne
Eli Nina Barsnes Onarheim Sogndal
Anita Ervik Oppheim Aurland
Britt Skjæret Sogndal kommune
Ina  Smørdal Sogndal kommune
Ann kristin Tenold VIK I SOGN
Ann Kristin Tenold Tenold vik
Manuela Witt Sogndal kommune
Åsmund Øgar Luster kommune
Inger Årdal Sogndal kommune
Elise Aardal Sogndal kommune