Deltakarliste til Styrarnettverk 28 mai 2019 28.05 - 28.05.2019
Tal påmelde: 18
Namn
Anne Siri Bentsen Sogndal
Ingebjørg Breisnes Leikanger
Åshild Bøyum Sogndal
Marianne Christensen Aurland
Kirsti Eklund Årdal
Torunn Vethe Gram Lærdal
Gunn Haugen Sogndal kommune
Gunnhild  Holen Sogndal
Aud Bell Hove Vik kommune
Anne Gerd Jevnaker Årdal
Per Rune Joranger Luster Kommune
Anne Merethe Kvalsøren Luster kommune
Randi Iren  Loftesnes Sogndal Kommune
Solveig Løkkebø Luster kommune
Heidi Solvoll Navarsete Sogndal
Marie Ovrid Sogndal
Moheim Reidun Årdal kommune
Elisabeth Øynebråten Aurland