Deltakarliste til Fagnettverk 14.august 2019 Barnetrinnet: Den første lese- og skriveopplæringa 1-2 14.08 - 14.08.2019
Tal påmelde: 8
Namn
Rita Bjelde sogndal
Ingunn Brekke Hatlevoll Luster
Ingunn Brekke Hatlevoll Luster
Heidi Bøtun Skartun Sogndal
Randi Kvamme Luster
Arve Bjørn Røneid Luster
Gunnvor Tisthamar Sogndal
Ronja Vangsnes Sogndal kommune