Deltakarliste til Fagdag 14.august 2019 Barnetrinnet: Den andre lese og skriveopplæringa 14.08 - 14.08.2019
Tal påmelde: 23
Namn
Elisabeth Alme Luster
Torill Bruvik Aurland
Oddny  Eikelund Luster
Signe Endresen Årdal
Eirin Haukøy Sogndal
Marianne V  Hellebø Årdal
Henrik Johannessen Selvåg Sogndal
Sissel Randi Lysne Lærdal
SIv Anja Nesheim Kvalsøren Luster
Jorunn Irene Nyland Sogndal kommune
Sonja Rutledal Luster
Trine L. Rygg Sogndal
Irene Røysum Sogndal kommune
Irene Stegen Aurland
Trude Sønnesyn Luster
David Underdal Aurland kommune
Annike Vanberg Lærdal
Ingebjørg Voll Lærdal
Stine Wigum Årdal
Marte  Winther Årdal
Bente Yttri Lærdal
Aslaug Øydvin Luster
Sissel Aina Åberge Sogndal kommune