Deltakarliste til Fagdag 14.august 2019 Barnetrinnet: Engelsk 1-4 14.08 - 14.08.2019
Tal påmelde: 23
Namn
Åshild Askeland Aurland
Astrid Fjøsne Luster
Elin Fredheim Årdal kommune
Oddbjørg Fretland Årdal
Margrethe Holsæter Årdal
Margrethe Holsæter Årdal
Jannicke Hunshammer Årdal kommune
Kari Larsen Å
Kari Larsen Årdal kommune
Astrid  Liljedahl Øygarden Vik
Siv Jane Tufte Mardal Leikanger
Merete Moen Årdal kommune
Gøran Moheim Årdal
Kai-Idar Morken Luster kommune
Bjørg Irene  Svangstu Luster
Anne Grethe  Søfting Årdal Kommune
Anne Grethe  Søfting Årdal Kommune
Anne Marie Torheim Aurland
Paul Townsend feios
Aleksander Valsvik Vik i Sogn
Lenie van der Wal Vik kommune
Silje  Ylvisåker Årdal kommune
Anita Åmås Årdal