Deltakarliste til Fagdag 14.august 2019 Barnetrinnet Rekning 5-7 14.08 - 14.08.2019
Tal påmelde: 10
Namn
Anna Bergerud Årdal kommune
Gro Bjørkum Lærdal
Torunn Gro Blomdal Leikanger kommune
Øystein Dale Sogndal
Rune  Eckhoff Luster
Anna Gjeraker Sogndal
Per Eirik Lunde Leikanger kommune
Katrin Lægreid Nes Luster
Beate Neset Leikanger
kjersti Eikum Tang Luster kommune