Deltakarliste til Fagnettverk 14.august 2019 Ungdomstrinnet: Norsk 14.08 - 14.08.2019
Tal påmelde: 14
Namn
Målfrid Aspeseter Lærdal
Randi Brekke Årdal kommune
Solveig Tveit Eggum Leikanger kommune
Kristin  Eldegard Årdal
Johannes Fredheim  Finstad Luster
arild førde sogndal kommune
camilla grøttebø lærdal
Marion Løvik Hauståker Sogndal kommune
Hanne Christin Havnen Ness Leikanger kommune
Eva Hage  Solstad Lærdal
Lillian Stedje Årdal
Anne Line  Svedal Leikanger
Helge Torstad Leikanger
Kristin Vee SOGNDAL