Deltakarliste til Rektornettverk Fagdag 14.august 2019 14.08 - 14.08.2019
Tal påmelde: 8
Namn
Ingrid Steine Bortne AURLAND
Kjell Ertesvåg Sogndal kommune
Inger Marie Evjestad Luster kommune
Inger Marie Evjestad Luster kommune
Solveig Grøthe Lærdal
Astrid Hassel Aurland kommune
Målfrid Sværen Leikanger
Kristin Vee SOGNDAL