Deltakarliste til Opplæring av fagnettverksida (kl 0830-10) for barnehagane 12.09 - 12.09.2019
Tal påmelde: 11
Namn
Lillian Bruheim Leikanger
Åse Grindedal Vik kommune
Anne Britt Halset Sogndal kommune
Per Rune Joranger Luster Kommune
Randi Iren Loftesnes Sogndal Kommune
Solveig Løkkebø Luster kommune
Hilde Valvik Menes Leikanger
Linda Midtun Luster
Oddny  Skarsbø Leikanger
ingrid  ødegård bremer luster kommune
ingrid  ødegård bremer luster kommune