Deltakarliste til Opplæring av fagnettverksida (kl 1030-12) for barnehagane 12.09 - 12.09.2019
Tal påmelde: 4
Namn
Ingebjørg Breisnes Leikanger kommune
Eli Hansen Moen Luster kommune
Aud Torun  Strømseng Leikanger kommune
Sylvi Aarland Leikanger kommune