Fagdag i nettverk musikk, nettverkskurs i musikk 4.april 2019