AVLYST grunna få deltakarar....: Fagdag i rekning for mellomtrinnet 5.-7.