Fagnettverk 14.august 2019 Barnetrinnet: Den første lese- og skriveopplæringa 1-2