Fagdag 14.august 2019 Barnetrinnet: Den andre lese og skriveopplæringa