Deltakarliste til Fagnettverkssamling nærmiljø og samfunn 05.02 - 05.02.2020
Tal påmelde: 21
Namn
Else-Karin Alme Sogndal
Karoline Barstad Sogndal kommune
Elfrid Kløve  Brekke Vik i Sogn
Kamila Budarczyk Leikanger
Anne Iren Falkgjerdet Luster
Anita Feet Luster kommune
Undis Forberg Lærdal kommune
Linda Gildseth Årdal kommune
Karoline Sophie  Hallert Sogndal kommune
Solveig Haugland Torgersen Sogndal
Marit Henningsen Sogndal
Sigrun Hilleren Nondal Sogndal
Hilde Natvik Årdal kommune
Henning Nornes Sogndal
Agathe Skarsbø Dale Sogndal
Inger Karin Skjeldestad Lærdal
Sølvi Mundal Sæterdal Sogndal
Mary Ann Sørensen Sogndal
Helene Terum Aurland kommune
BENTE  Turhus Aurland
Jorunn  Vindedal Lærdal kommune