Deltakarliste til Sogn for alle! 01.12 - 01.12.2020
Tal påmelde: 5
Namn
Hilmar Høl Årdal kommune
Heidi Myrvold Sogn regionråd
Karina Nerland Sogn regionråd
Torill Thorbjørnsen HØYANGER
May Britt Torsnes HØYANGER