Deltakarliste til Skuleleiarsamling , fagfornyinga 24.03 - 24.03.2021
Tal påmelde: 16
Namn
Ingrid Steine Bortne Aurland
Jarle Christensen Vik
Kjell Ertesvåg Sogndal
Solveig Grøthe Lærdal kommune
Astrid Hassel Aurland
Ellen  Havellen Luster
Kari Johnsen Aurland
Åse Julusmoen Sogndal
Eli Hansen Moen Luster kommune
Rut Solveig Nydal Netland Sogndal kommune
Linda Øvregard Røhme Luster kommune
Kari Sletten  Samland Vik kommune
Hilde Holte Selland Luster
Grete Marie Skårhaug Solvi Luster
Knut Åge  Teigen Luster
Vegar Volle Luster kommune