Deltakarliste til Fagnettverk IKT - skule, digitalt 12.05 - 12.05.2021
Tal påmelde: 27
Namn
Astrid Brørs Lærdal
Heidi Bøtun Skartun Fardal
Øystein Dale Sogndal
Janne Grønbech Sogndal kommune
Marita Hagheim Sogndal
Arnstein Hauge Leikanger
Ellen Havellen Luster
Kari Merete Henjum Luster
Robert Hovland Vik kommune
Stine Johansen Sogndal
Øivind Kristiansen GAUPNE
Sissel Morken Luster kommune
Bente Mossige Ask Sogndal Kommune
Åse Neraas ViteMeir
Katrine Henden Nondal Luster kommune
Mette Frydenberg Reinertsen Luster
Elise Schrama Luster kommune
Eva Hage Solstad Lærdal
Grete Marie Skårhaug Solvi Luster
Marie Stensholt Vik
Knut Åge Teigen Luster
Kjell Arne Vigdal Årdal kommune
Håvard Vinda Luster
Wenche Weks Luster
Stine Vinsand Wigum ÅRDALSTANGEN
Harald Winjum AURLAND
Hanne  Ørnehaug Høyanger