Deltakarliste til Norsk som andrespråk 26.10 - 26.10.2021
Tal påmelde: 1
Namn
Eli Nina Barsnes Onarheim Sogndal