Nye arbeidsmetodar og tverrfagleg arbeid etter fagfornyinga 1 - 2. kl